Hyundai Tây Ninh
Giá từ 1,469,000,000₫
Khuyến mãi mua xe

Xe Hyundai Palisade


Ưu đãi 50% thuế

Tặng Phụ kiện cao cấp

Xe sẳn xem - Đủ màu.

TỔNG QUAN Xe Hyundai Palisade

Thông số Xe Hyundai Palisade

.